geschiedenis: NLB004469_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004469_01
d
dorian
g'
r4 d4 d8( e f) g a4 g a b c2 r4 f,4 e8( f g) a a4.( g8) f4 e8( d) e2 d2 r4 d4 d8( e f) g a4 g a b c2 r4 f,4 e8( f g) a a4.( g8) f4 e8 d e2 d2 r4 d4 g4 g8 f e4 f d d c2 r2 c'8 c b4 a g a b2 a r4 a4 b c d a g f e2 r4 f4 d8( e f) g a4 g a b c2 r4 f,4 e8 f g a a4.( g8) f4 e8 d e2 d1 ...
Wie hier _ _ schrif -- tuer waer -- ne -- men sal Die can _ _ gheen ar -- _ beyt waer -- _ ne -- men Wie lee -- _ _ ren wil hier in dit dal En moet _ _ sijn sin -- _ nen niet ver -- vre -- men Hoe can hy de lee -- re ne -- men waer Die daer ploe -- ghen moet en eg -- ghen Den sin is by sijn of -- fer daer Dees drijft _ _ sijn sweep doort aert -- rijck swaer An -- ders en weet hy hier _ oock niet te seg -- ghen.
4/4
admin
120
1