geschiedenis: NLB004470_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004470_01
d
dorian
g'
r4 a4 a a8 a g4 g f8( e f g a f g a b a g f e d) e4 r4 a4 f e8( d) c4 f2 g4 e2 d r4 a'4 a a8 a g4 g f8( e f g a f g a b a g f e d) e4 r4 a4 f e8( d) c4 f2 g4 e2 d r4 d4 e4. e8 e4 e a4 a r4 c4 b a8 a g4 a e2 r4 c'4 b a8 a g4 a e2 r4 a4 a a g g8 g f( e f g a f g a b a g f e d) e4 r4 a4 f e8( d) c4 f2 g4 e2 d1 ...
Wie hem tot de schrift sal ghe -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ven En tot des _ al -- der -- hooch -- sten wet Dien moet wijs -- heyt hier aen -- cle -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ven Op "d'ou" -- de _ va -- ders sijn ghe -- let Hy moet dees on -- der -- soe -- cken En wat elck pro -- phe -- te seyt "t'self" -- de sy wel uit -- ghe -- leyt Hy moet hier le -- sen de boec -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ken Daer hy in _ vin -- den mach waer -- heyt.
4/4
admin
120
1