geschiedenis: NLB004474_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004474_01
e
phrygian
g'
r4 e4 g g8 g g4 g8 g a2. g4 a2 r4 a4 c2. c4 b4 a2 g4.( f8 e d) e2 r4 e4 a4 a a a2 a4 g2 e c r4 c8 c g'2. e4 f g a2 g c4( b4. a8 g f) e1 ...
Al tghe -- ne dat hier uit der aer -- den coomt Sal hem weer der -- waerts spoey -- _ _ _ en Al twa -- ter dat uit der zee hier stroomt Dat salt we -- der int zee vloey -- en vloey -- _ _ _ _ en.
4/4
admin
120
1