geschiedenis: NLB004475_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004475_01
e
phrygian
g'
e2 g4 g4 a b c c2( b8 a) b2 r4 b4 d c b2 g4 c2( b8 a) g2 r4 g4 c c b g a2 e r2 b'4 c a2 g4 a2 g4 f2 e r4 e4 e e a2 a4 g e2 c r4 c4 g'4 a b g c2( b4. a8 g2 a8 b c b a4 g8 f) e2 r2 b'4 c a a g a2 g4 f2 e1 ...
Wijn en -- de snaer -- sel ver -- blij -- _ _ den In ther -- te ghe -- ven sy _ _ vruecht Maer wijs -- heyt tal -- len tij -- den Ghy veel lie -- fe -- lij -- ker zien muecht Pijp en -- de her -- pe thert ver -- huecht "T'ghe" -- luyt can soet ver -- spre -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ den Huer te bo -- ven gaet soe -- te re -- den.
4/4
admin
120
1