geschiedenis: NLB004493_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004493_01
f
major
g'
a4. a8 a4 f bes2. a4 g f e4.( d8) c2 r4 c4 f4. f8 f4 f g8( a) bes( g) a2 r4 a4 a f bes2. a4 g f e4.( d8) c2 r4 a'4 a4.( g8) f4 g4. f8 f4.( e16 d16) e4 f1 ...
Sa -- lo -- mon be -- sat sijns va -- ders ste -- _ de Hy was seer cloeck en daer _ toe _ wijs Sijn va -- der hadt ghe -- maect hier vre -- _ de Hy gaf _ den Heer lof en -- _ _ de prijs.
4/4
admin
120
1