geschiedenis: NLB004494_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004494_01
f
major
g'
c2 d4 d c2 f f4 e d2 c r2 a2 c d c4 bes a2 g f c'2 d4 d c2 f f4 e d2 c r2 a2 c d c4 bes a2 g f r2 f2 a4 a bes2 g a4 bes c2 r2 c2 c4 bes a2 d2 d4 c bes2 a r2 f2 a4 bes c d2 c bes4 c2 r2 c2 d bes g4 c4 bes a g2 f1 ...
E -- li -- as een pro -- pheet ver -- he -- ven Stont op als vier cloeck int ver -- stant En -- de sijn woordt is voort -- ghe -- dre -- ven Ghe -- lijck een fac -- kel vlam -- mich brant Die -- ren tijt bracht hy o -- ver "t'lant" Sy min -- der -- den die men sach dwa -- len Hy sloot den he -- mel door Godts hant Drie -- mael liet hy vier ne -- der -- da -- len.
4/4
admin
120
1