geschiedenis: NLB004498_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004498_01
f
major
g'
r4 f4 a4. a8 bes4. bes8 c2 c r4 c4 a a bes d c2 r4 d4 d c c c c( bes8 a) g2 r4 f4 g g8 g c4 c f,2 r4 c'4 c bes a g f4.( e8) f4 c4 r4 f4 f g a f c'4 bes8( a) bes4 c2 r4 a4 bes4. c8 d4 c bes( a4. g8 a g) f1 ...
Hoe sul -- len wy hier prij -- sen Als nu So -- ro -- ba -- bel Die hier al met den wij -- _ _ sen Heeft na -- ghe -- volght Godts be -- vel Ghe -- lijck een rinck die hier _ staet wel Al aen de rech -- te hant ghe -- _ dra -- ghen was hy in sij -- nen da -- _ _ _ _ ghen.
4/4
admin
120
1