geschiedenis: NLB004499_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004499_01
f
major
g'
f2 f4 g a f a bes c2 r2 c2 bes4 a g f a bes c2 r2 d2 c4 bes a f g2 f f2 f4 g a f a bes c2 r2 c2 bes4 a g f a bes c2 r2 d2 c4 bes a f g2 f f'2 f4 f e c d d a2 r2 f'2 f4 f e c d d c2 r2 a2 c4 d c a bes2 a g2 a4 bes c4. bes8 a4 a g2 r2 c2 d4 e f e d d c2 f,2 g4 a bes a g2 f1 ...
Si -- mon de soon O -- ni -- e goet De ho -- ghe prie -- ster wijs en vroet En liet hem niet ont -- zue -- ren Den tem -- pel heeft hy oock her -- bout Gangh en pi -- la -- ren steen en hout Liet hy daer toe in vue -- ren Hy heeft de mue -- ren en -- de gront Ver -- hoocht: en "t'stem" -- pels om -- gangh ront De hy we -- der op ma -- ken De fon -- teyn Die ver -- val -- len was Rech -- te hy we -- der op dat pas Met co -- per en -- de sta -- ken.
4/4
admin
120
1