geschiedenis: NLB004501_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004501_01
d
dorian
g'
r4 a4 a g8 g f4 e d f e d4 f g a2 r4 a4 d b c b a g a2 r4 d,4 a'2. g4 f g e2 d r4 a'4 a g f e d f e2 r4 d4 f g a2 r4 a8 a d4 b c b a g a2 r4 d,4 a'2. g4 f g e2 d r4 a'4 b c d a8 a c4 b a2 r4 a4 f d8 d a'4 bes8 a g2 f r4 f4 e d a'4 g f d c2 r4 c4 d f e a g( f) e2 r4 g4 a b c b a g a2 r4 d,4 c d f g e2 d1 ...
Wij danc -- ken u al o Hee -- re goet ghy die daer doet Seer groo -- te din -- ghen me -- nich -- fout aen al -- le tswe -- relts eyn -- den die ons van moe -- ders li -- chaem aen hier hebt ghe -- daen al -- le goet en le -- ven -- dich be -- hout u ooch wilt niet af -- weyn -- den Maer wilt ons seyn -- den ghe -- lijc -- ke -- lijck den gheest die int hert rust can ghe -- ven vre -- de sy by ons blijc -- ke -- lijck ons sy al -- tijt be -- ne -- _ ven u -- we ghe -- na -- de rijc -- ke -- lijck soo langh als wy hier le -- ven.
4/4
admin
120
1