geschiedenis: NLB004502_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004502_01
d
dorian
g'
r4 r4 a4 f2 f4 e2 d4 a'2( g4) c2 b4( a) b b a2 r4 r4 a4( f2) g4 a2 g4 f2 e4 d e2 d2. r4 r4 a'4 f2 f4 e2 d4 a'2( g4 c2 b4 a b) b a2 r4 r4 a4 f2 g4 a2 g4 f2( e4) d e2 d2. r4 r4 d4 d2 d4 e4. f8 g4 f d2 c2. r4 r4 c4 f2 f4 e2 d4 f2 g4 a2 r4 r4 a4 c4.( b8) a4 g2 f4 e f( d2) c f4.( g8 a4) g2( f4 g e2) d1 ...
Ick danck u Heer mijn Co -- _ ninck en -- _ de Hey -- lant Euu -- _ ich soo loof ick u -- wen na -- me Want ghy my hebt ghe -- daen _ _ _ _ _ bij -- stant En voor ver -- derf be -- schermt _ be -- qua -- me Van val -- sche ton -- ghen en lo -- ghen mont Hebt ghy my oock ver -- lost ter -- stont Van mijn _ vi -- an -- den te sa -- _ me te _ _ sa -- _ _ _ me.
4/4
admin
120
1