geschiedenis: Wie in januari geboren is, sta op / Wie in januari geboren is, sta op


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
g
major
8
g'
d8 g4 b16 b b8 b b a4 d8 d4 c8 b4. r4 a8 g4 b16 b b8 b b a4 d8 d4 c8 b4. r4 d8 d4 d16 d d8 c b c4 e8 e4 c8 b4 b8 d8. c16 b8 a4 a8 a4 c8 b4 b8 c4 c8 d4. e4. d4 d8 c8( b) a g4. r4 ...
Wie in jan -- u -- a -- ri ge -- bo -- ren is, sta op Wie in jan -- u -- a -- ri ge -- bo -- ren is, sta op Wie in jan -- u -- a -- ri ge -- bo -- ren is die neemt dat gla -- sie al aan de dis "'t is" wis "'t is" wis "'t is" wis "'t is" wis "'t is" wis _ "'t is" wis
6/8
admin
120