geschiedenis: 36. De Vriese Boer


Legenda:

versie en wijzigingen

2011-12-15 13:22:35
36. De Vriese Boer
d
major
4*2
g'
fis8 g a4 d2 \sb fis,8 g a4 d,2 \sb d'4 e fis e8 fis g fis e d e4 a, cis8 d e4 a2 cis,8 d e4 a,2 \sb a'4 e fis8 e d cis b4.\trill a8 a2 \bar":..:" fis'8 g a4 fis8 g a4 g fis e d \sb fis8 g a4 fis8 g a4 b gis a2 a8 b a g fis4 d \sb g8 a g fis e2 \sb fis8 g fis e d4 b e8 fis e d cis2 \sb e4 a, fis' a, g' a, a' a, \sb fis' e8 d cis4 d e d8( cis) d2 a4 d, b' d, cis' d, d' d, \sb a' d, b' d, cis' d, d' d, \sb a' d, b'8 a g fis e4.\trill d8 d2 \bar":..:" ...
4/4
timenb
120