geschiedenis: 37. Het Hanekraeij


Legenda:

versie en wijzigingen

2011-12-15 13:22:35
37. Het Hanekraeij
d
major
g'
d'4 a' \grace {b8} a4 g8( fis) \grace {a8} g4 fis8( e) fis4 d \sb d a' \grace {b8} a4 g8 fis \grace {a8} g4 fis8 e \grace {e4} fis2 \bar ":..:" \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo^"1)" \grace {cis8} d4 d8 e fis2\trill \sb \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo\grace {cis8} d4 d8 e fis2\trill \grace {cis8} d4 d8 e fis4.\trill a8 \sb \grace {cis,} d4 d8 e fis4.\trill a8 \sb d,4 a' b8 a g fis e fis g a fis4 d \sb d a' b8 a g fis \grace {fis8} e4 d8 cis d2\fermata \bar":..:" ...
4/4
timenb
120
1) Staccatissimo added.

2018-03-12 16:50:31
treble
...
timenb ellenvdg
1) Staccatissimo added. ontbreekt in bron.
0

2018-05-07 16:00:56
d'4 a' \grace {b8} a4 g8( fis) \grace {a8} g4 fis8( e) fis4 d \sb d a' \grace {b8} a4 g8 fis \grace {a8} g4 fis8 e \grace {e4} fis2 \bar ":..:" \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo^"1)" d4 \grace {cis8} d4 d8 e fis2\trill \sb \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo \grace {cis8} d4^\staccatissimo\grace {cis8} d4 d8 e fis2\trill \grace {cis8} d4 d8 e fis4.\trill a8 \sb \grace {cis,} d4 d8 e fis4.\trill a8 \sb d,4 a' b8 a g fis e fis g a fis4 d \sb d a' b8 a g fis \grace {fis8} e4 d8 cis d2\fermata \bar":..:" ...
1) Staccatissimo ontbreekt in bron.