geschiedenis: Sir Marlborough trekt ten oorlog / Van je sjimmele sjimmele boem


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
g
major
4
g'
d' g d b d g,( a) g d'8. d16 \times 2/3 {e8 e e} \times 2/3 {d d cis} d4 d8. d16 \times 2/3 {e8 e e} \times 2/3 {d d cis} d4 d g d b d g,( a) g g'8. g16 a4 g fis8 fis e4 d2( c b2.) d8. d16 g4 g fis8 fis g4 b2( g a fis g2.) ...
Sir Marl -- borough trekt ten oor -- _ log Van je sjim -- me -- le sjim -- me -- le boem Van je sjim -- me -- le sjim -- me -- le boem. Sir Marl -- borough trekt ten oor -- _ log; "'t Was" de ko -- ning die 't ge -- bood. _ _ "'t Was" de ko -- ning die 't ge -- bood. _ _ _ _
4/4
admin
120