geschiedenis: 6. De Vriese Boer


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-04-15 13:17:28
6. De Vriese Boer
d
major
2
g'
fis8 g a4 d2 fis,8 g a4 d,2 \sb d'4 e fis d g8 fis e d cis4 a \sb cis8 d e4 a2 cis,8 d e4 a,2 \sb a'4 e fis8 e d cis b2 a2 \bar":..:" fis'8 g a4 fis8 g a4 g fis e d \sb fis8 g a4 fis8 g a4 e gis a2 \sb a8 b a g fis4 d g fis e2 \sb fis8 g fis e d4 b e8 fis e d cis4 \sb a d a e'a, fis' d g2 \sb fis4 e8 d cis4 e a, cis d2 \sb a4 fis b g cis a d2 \sb a4 fis b8 a g fis e2 d2 \bar"|." ...
4/4
timenb
120
1) in origineel tweekwarts maat

2014-04-15 13:17:28
...
timenb ellenvdg
1) Maataanduiding 2/4 in origineel tweekwarts maat bron.
0