geschiedenis: Wat hoort men in de Werelt siet / Niet als bedroefde Maren


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
d
major
g'
a4 d4 d4 g2 fis4 e2 dis4 e2. d4 g4 fis4 e4.( fis8) d8( e8) cis2. d2. a4 d4 d4 g2 fis4 e2 dis4 e2. d4 g4 fis4 e4.( fis8) d8( e8) cis2. d2. d4 b4 cis8( d8) e2 e4 d2 cis4 b2. a4 d4 d4 e2 e4 d2 cis4 b2. a4 d4 d4 e2 fis4 e2. e2. d4 g4 fis4 e2 d4 cis2. d2. ...
Wat hoort men in de We -- relt siet Niet als be -- droef -- _ de _ Ma -- ren Ge -- lijk als hier ver -- meldt dit Lied "'t geen" ik u sal _ ver -- _ kla -- ren: Hoe dat daer _ op een mor -- gen klaer Bij de stad Sta -- ve -- ren voor -- waer Om -- trent de klok agt uu -- ren Een jam -- mer quam ge -- beu -- ren.
3/4
admin
120