geschiedenis: Naar 't Rozeland, zoo zijnen wij gevaren; / En daar woonde ja voorwaar mijn zoetelief


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
d
major
8*2
g'
d8 e fis8. e16 fis8. g16 a8. a16 b8. b16 a4.( g8) a4 b8. b16 a8 a b a e8. b'16 a8. g16 fis2. a4 b4. a8 b a g fis g4.( a8) b4 b8. b16 a8. g16 fis8 g a8.( b16) a8. g16 fis2. ...
Naar 't Ro -- ze -- land zo zij -- nen wij ge -- va -- _ ren En daar woon -- de ja voor -- waar mijn zoe -- te -- lief En voor mijn zoe -- te -- lief haar deur -- _ tje En daar ston -- den ja twee boom -- _ gaard -- jes zoet
4/4
admin
120