geschiedenis: Daar was laatst een meisje loos, gabrioos / Die wou gaan varen voor matroos, gabrioos


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
c
major
g'
c4. g8 e e d c g'4 g8. g16 g8 r4 g8 d'4. c8 b b a b c4 c8. c16 c4 r a4. b8 c c b a g4 g8. g16 g4 r8 e8 d4. e8 f f g f \time 2/4 e4 g8. g16 c4 c8. c16 \time 4/4 d4 b8. b16 c4 r ...
Daar was laatst een meis -- je loos, ga -- bri -- oos Dat wou gaan va -- ren voor ma -- troos ga -- bri -- oos daar was laatst een meis -- je loos, ga -- bri -- oos die wou gaan va -- ren voor ma -- troos ga -- bri -- oos ga -- bri -- oos, ga -- bri -- oos.
4/4
admin
120