geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-11-02 17:05:17
g'
admin
120

2012-11-02 17:05:17
c
major
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 | g8. c16 bes8 | c4 c8 c4 c8 c4 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | ...
3/4
admin carobakermans

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 | g8. c16 bes8 | c4 c8 c4 c8 c4 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4 \bar ":..:" g'4) | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. c2.^"1)" \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 | g8. c16 bes8 | c4 c8 c4 c8 c4 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4 \bar ":..:" g'4) | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...
1) De tweede maal spelen als halve noot met achtste noot.

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2.^"1)" c2^"1)"( c8) \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 | g8. c16 bes8 | c4 c8 c4 c8 c4 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4 \bar ":..:" g'4) | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...
1) De tweede maal eerste keer spelen als zoals in het origineel: een gepuncteerde halve noot met achtste noot.

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"( c8) \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 | g8. c16 bes8 | c4 c8 c4 c8 c4 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4 \bar ":..:" g'4) | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"( c8) \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4 c8 c4 c8 c4 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4 \bar ":..:" g'4) | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"( c8) \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4 c4.(^"2)" \bar ":..:" g'4) g'4.) | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...
1) De eerste keer spelen zoals in het origineel: een gepuncteerde halve noot 2) De eerste keer een kwartnoot langer spelen

2012-11-02 17:05:17
1) De eerste keer spelen zoals in het origineel: een gepuncteerde halve noot 2) De eerste keer spelen zoals in het origineel: een kwartnoot langer spelen

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"( c8) \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 g8. c16 bes8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 \ficta b8 | c4.(^"2)" \bar ":..:" g'4.) | e8. d16 c8 g8. c16 bes8 \ficta b8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"( c8) \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 g8. c16 bes8 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.(^"2)" \bar ":..:" g'4.) | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"( c8) \sb \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.(^"2)" \sb \bar ":..:" g'4.) | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.( c4) \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
1) De eerste keer spelen zoals in In het origineel: origineel een gepuncteerde halve noot 2) De eerste keer spelen zoals in In het origineel: origineel een kwartnoot langer

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"( c8) \sb c2^"1)"~c8 \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.(^"2)" \sb \bar ":..:" g'4.) | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.( c4) c4.~c4 \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"~c8 \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. ^"1–––––––––––" g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.(^"2)" c4.~c4 s8 \bar ":..:" g'4.) | ":|." s4. g'4. ^"2–––––––––"| e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" "|." ...
carobakermans LouisG

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"~c8 \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. ^"1–––––––––––" ^"1––––––" g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 s8 \bar ":|." s4. g'4. ^"2–––––––––"| e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar "|." ...
1) In het origineel een gepuncteerde halve noot 2) In het origineel een kwartnoot langer

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2^"1)"~c8 c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. g8 s4 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. ^"1––––––" g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 s8 c4.(^"2)" \bar ":|." s4. g'4. ^"2–––––––––"| ":..:" g'4.) | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar "|." ":..:" ...
LouisG carobakermans
1) In het origineel een gepuncteerde halve noot 2) In het origineel een kwartnoot langer

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. g8 s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.(^"2)" \bar ":..:" g'4.) | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...
1) In het origineel een gepuncteerde halve noot 2) In het origineel een kwartnoot langer

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.(^"2)" c4.^"1––––––" c4 \bar ":..:" g'4.) s4. g'4. | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.^"1––––––" c4 \bar ":..:" s4. s4.^"2––––––" g'4. | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.^"1––––––" c4 s8 \bar ":..:" s4.^"2––––––" g'4. | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
2) In het origineel een kwartnoot langer

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. a8.^"1––––––" g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.^"1––––––" c4. c4 s8 \bar ":..:" s4.^"2––––––" g'4. | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...
carobakermans LouisG

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8.^"1––––––" a8.^"1–––––––––" g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4. c4 s8 \bar ":..:" s4.^"2––––––" s4.^"2––––––––––" g'4. | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8.^"1–––––––––" a8.^"1––––––" g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4. c4 s8 \bar ":..:" s4.^"2––––––––––" g'4. | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...

2012-11-02 17:05:17
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8.^"1––––––" a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | \pv c4. c4 s8 \bar ":..:" s4.^"2––––––––––" \sv s4. g'4. \xv | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...
LouisG JornJanssen

2018-01-31 13:01:19
treble
a'4 a8 bes8 a8 bes8 | g4 g8 bes8 a8 g8 | f8 e8 f8 a8 g8 f8 | e2 \sb d4 | c8 b8 c8 d8 e8 f8 | g4 a8 g8 f8 e8 | d4 c4 b4 | c2. \bar ":..:" \time 6/8 \key d\minor s4. s4 g8 | c8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4 c8 c4 c8 | d8. e16 d8 a8. d16 cis8 | d4 d8 d4 \sb e8 | f8. g16 f8 c8. f16 e8 | f4 f8 f4 f8 | g8. a16 g8 d8. g16 fis8 | g4 g8 g4 \sb a8 | bes4 bes8 a4 g8 | a4. a8. g16 f8 | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | \pv c4. \pv c4 s8 \bar ":..:" \sv s4. g'4. \xv | e8. d16 c8 g8. c16 \ficta b8 | c4.~c4 \bar ":..:" ...
JornJanssen peterk

2018-01-31 13:01:32
...