geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2011-12-15 13:22:48
f
major
g'
c4 d16( c bes c) a4 g16( f g a) bes a bes c d8. c16 bes4 a8. c16 \sb f4 a16( g f e) d8. e16 g f e d c8. a16 c bes a g g4 f8 \bar "||" c'8\segno \time 6/8 f a g f4 f8 f e f d g f e d e c d e f c a f4 \sb c'8 f a g f4 f8 f e f d g f e d e c d e g4. f4 s8 \bar ":|." \time 2/4 c4 g16( a bes c) a4 d16 e f g f e d c b c d b c8 g e c \sb c'4 g16( a bes c) a4 d16 e f g f e d c b c d b c4. \bar ":|." c8 \time 3/8 a f c' a f c' f e d c4 d8 bes g g' e d e c d e f4 \sb f8 e16 f g e bes' g f e f a g f c e g e bes' g a8 f d \sb d bes16( d) f( d) c8 a16( c) f( d) c d c bes a g f4 \bar "|." ...
2/4
timenb
120