geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-11-27 15:24:32
g'
admin
120

2012-11-27 15:24:32
es
major
es2\grace {g8} f8 es16 f g8 r8 bes r es r8 f,2\grace {as8} g8 f16 g as8 r8 d r f r\sb es,2\grace {g8} f8 es16 f g8 r8 bes8 r8 es8 r8 es4 (d8) c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes\staccatissimo\ bes\staccatissimo\ bes\staccatissimo g'd' r8 as16 g f8 es es4 (d8) bes bes bes bes d es bes as g g2 f4\bar ":..:" ...
3/4
admin HesterDr

2012-11-27 15:24:32
es2\grace {g8} f8 es16 f (f) g8 r8 bes r es r8 f,2\grace {as8} g8 f16 g (g) as8 r8 d r f r\sb es,2\grace {g8} f8 es16 f (f) g8 r8 bes8 r8 es8 r8 es4 (d8) c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes\staccatissimo\ bes\staccatissimo\ bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo\sb g'd' r8 as16 g f8 es es4 (d8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes (d es) bes\staccatissimo as\staccatissimo g\staccatissimo g2 f4\bar ":..:" f'4. as8 as as as16 g f g as8 f d bes g'4. bes8 bes bes bes16 as g as bes8 g es bes\sb f'4. as8 as as as16 g f g as8 f d bes es16 d es d es8 c bes as a as4 (bes8) c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes bes bes bes4 (as8) f g g2 f4\bar ":..:" as bes c16 as g4 f f2 (es4)\bar ":|." ...
Tweeklanken aan het begin van m 1, 3 en 5. Akkoorden aan het begin van m. 13, 15 en 17.

2012-11-27 15:24:32
es2\grace {g8} f8 es16 (f) g8 r8 bes r es r8 f,2\grace {as8} g8 f16 (g) as8 r8 d r f r\sb es,2\grace {g8} f8 es16 (f) g8 r8 bes8 r8 es8 r8 es4 (d8) c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo\sb g'd' r8 as16 g f8 es es4 (d8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes (d es) bes\staccatissimo as\staccatissimo g\staccatissimo g2 f4\bar ":..:" f'4. as8 as as as16 g (g f g as8 as8) f d bes g'4. bes8 bes bes bes16 as (as g as bes8 bes8) g es bes\sb f'4. as8 as as as16 g (g f g as8 as8) f d bes es16 d (d) es d (d) es8 c bes a as4 (bes8) c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes bes bes bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes4 (as8) f g as f\staccatissimo g\staccatissimo as\staccatissimo bes c16 as (c16 as) g4 f f2 (es4)\bar ":|." ...

2012-11-27 15:24:32
es2\grace {g8} f8 es16 (f) g8 r8 bes r es r8 f,2\grace {as8} g8 f16 (g) as8 r8 d r f r\sb es,2\grace {g8} f8 es16 (f) g8 r8 bes8 r8 es8 r8 es4 (d8) c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo\sb g'd' g' bes r8 as16 g f8 es es4 (d8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes (d es) bes\staccatissimo as\staccatissimo g\staccatissimo g2 f4\bar ":..:" f'4. as8 as as as16 (g f g as8) f d bes g'4. bes8 bes bes bes16 (as g as bes8) g es bes\sb f'4. as8 as as as16 (g f g as8) f d bes es16 (d) es (d) es8 c bes a as4 (bes8) a\ficta a4 (bes8)\sb c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes4 (as8) f\staccatissimo g\staccatissimo as\staccatissimo bes (c16 as) g4 f f2 (es4)\bar ":|." ...

2012-11-27 15:24:32
es2\grace {g8} f8 es16 (f) g8 r8 bes r es r8 f,2\grace {as8} g8 f16 (g) as8 r8 d r f r\sb es,2\grace {g8} f8 es16 (f) g8 r8 bes8 r8 es8 r8 es4 (d8) c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo\sb bes\staccatissimo g' bes r8 r8\sb as16 g f8 es es4 (d8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes (d es) bes\staccatissimo as\staccatissimo g\staccatissimo g2 f4\bar ":..:" f'4. as8 as as as16 (g f g as8) f d bes g'4. bes8 bes bes bes16 (as g as bes8) g es bes\sb f'4. as8 as as as16 (g f g as8) f d bes es16 (d) es (d) es8 c bes a\ficta a4 (bes8)\sb c\staccatissimo c\staccatissimo c\staccatissimo c4 (bes8) bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes\staccatissimo bes4 (as8) f\staccatissimo g\staccatissimo as\staccatissimo bes (c16 as) g4 f f2 (es4)\bar ":|." ...

2012-11-27 15:24:32
Tweeklanken In de bron: tweeklanken aan het begin van m 1, 3 en 5. Akkoorden 5 en akkoorden aan het begin van m. 13, 15 en 17.

2018-04-12 12:26:22
treble
HesterDr ellenvdg
In de bron: tweeklanken aan het begin van m 1, 3 en 5 en akkoorden aan het begin van m. 13, 15 en 17. Dubbelgrepen in bron.