geschiedenis: Zonder


Legenda:

versie en wijzigingen

2013-02-20 15:03:28
g'
admin
120

2013-02-20 15:03:28
[Zonder titel]
g
dorian
g2 d'4 c4. b8 a4 b g g'fis d g a b g g2 fis4 g2 g,4 c4. b8 a4 b g g'f4. es8 d4 es c f d c b a f b c f d c2 b4 b2\bar ":..:" ...
6/4
admin HesterDr

2013-02-20 15:03:28
g2 d'4 c4. b8 bes8 a4 b bes g g'fis d g a b bes g g2 fis4 g2 g,4 c4. b8 bes8 a4 b bes g g'f4. es8 d4 es c f d c b bes a f b bes c f d c2 b4 b2\bar bes4 bes2\bar ":..:" ...

2013-02-20 15:03:28
g2 d'4 c4. bes8 a4 bes g g'fis d g a bes g g2 fis4 g2 g2\sb g,4 c4. bes8 a4 bes g g'f4. es8 d4 es c f d c bes a f bes c f d c2 bes4 bes2\bar ":..:" bes'4 a4. g8 a4 bes2 f4 f4. g8 e4 f2 c4 c4. d8 es4 d2 c4 c4. d8 b4 c2\sb g'4 g4. a8 fis4 g2 d4 c4. bes8 a4 bes g4 g'f4. es8 d4 es c f c4. bes8 a4 bes2\sb f'4\f bes,4. a8 bes4 c2 f4 c4. bes8 c4 d2 bes'4 d,4. c8 d4 es2 g4 c,4. bes'8 a g fis4 d g g4. a8 fis4 g2\bar "||" ...

2013-02-20 15:03:28
g2 d'4 c4. bes8 a4 bes g g'fis d g a bes g g2 fis4 g2\sb g,4 c4. bes8 a4 bes g g'f4. es8 d4 es c c\sb f d c bes a f bes c f d c2 bes4 bes2\bar ":..:" bes'4 a4. g8 a4 bes2 f4 f4. g8 e4 f2 c4 c4. d8 es4 d2 c4 c4. d8 b4 c2\sb g'4 g4. a8 fis4 g2 d4 c4. bes8 a4 bes g4 g'f4. es8 d4 es c f c4. bes8 a4 bes2\sb f'4\f bes,4. a8 bes4 c2 f4 c4. bes8 c4 d2 bes'4 d,4. c8 d4 es2 g4 c,4. bes'8 a g fis4 d g g4. a8 fis4 g2\bar "||" ...

2013-02-20 15:03:28
dorian mixolydian
g2 d'4 c4. bes8 b8 a4 bes b g g'fis d g a bes b g g2 fis4 g2\sb g,4 c4. bes8 b8 a4 bes b g g'f4. es8 d4 es c\sb f d c bes d4. c8 b4 a f bes b c f d c2 bes4 bes2\bar b4 b2\bar ":..:" bes'4 a4. g8 a4 bes2 f4 f4. g8 e4 f2 c4 c4. d8 es4 d2 c4 c4. d8 b4 c2\sb g'4 g4. a8 fis4 g2 d4 c4. bes8 a4 bes g4 g'f4. es8 d4 es c f c4. bes8 a4 bes2\sb f'4\f bes,4. a8 bes4 c2 f4 c4. bes8 c4 d2 bes'4 d,4. c8 d4 es2 g4 c,4. bes'8 a g fis4 d g g4. a8 fis4 g2\bar "||" ...

2013-02-20 15:03:28
g2 d'4 c4. b8 bes8 a4 b bes g g'fis d g a b bes g g2 fis4 g2\sb g,4 c4. b8 bes8 a4 b bes g g'f4. es8 d4 es c\sb f d4. c8 b4 bes4 a f b bes c f d c2 b4 b2\bar bes4 bes2\bar ":..:" bes'4 a4. g8 a4 bes2 f4 f4. g8 e4 f2 c4 c4. d8 es4 d2 c4 c4. d8 b4 c2\sb g'4 g4. a8 fis4 g2 d4 c4. bes8 a4 bes g4 g'f4. es8 d4 es c f c4. bes8 a4 bes2\sb f'4\f bes,4. a8 bes4 c2 f4 c4. bes8 c4 d2 bes'4 d,4. c8 d4 es2 g4 c,4. bes'8 a g fis4 d g g4. a8 fis4 g2\bar "||" ...

2013-02-20 15:03:28
g2 d'4 c4. c4.\ficta bes8 a4 a4\ficta bes g g'fis d g a a\ficta bes g g2 fis4 g2\sb g,4 c4. c4.\ficta bes8 a4 a4\ficta bes g g'f4. es8 d4 es c\sb f d4. c8 c8\ficta bes4 a f f\ficta bes c f d c2 bes4 c2\ficta bes4\ficta bes2\bar ":..:" \ficta bes'4 a4. g8 a4 a4\ficta bes2 f4 f4. g8 e4 f2 c4 c4. d8 es4 d2 c4 c4. d8 b4 c2\sb g'4 g4. a8 fis4 g2 d4 c4. c4.\ficta bes8 a4 a4\ficta bes g4 g'f4. es8 d4 es c f c4. c4.\ficta bes8 a4 a4\ficta bes2\sb f'4\f f'4\f\ficta bes,4. a8 a8\ficta bes4 c2 f4 c4. c4.\ficta bes8 c4 d2 d2\ficta bes'4 d,4. c8 d4 es2 g4 c,4. c,4.\ficta bes'8 a g fis4 d g g4. a8 fis4 g2\bar "||" ...