geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2013-11-18 14:47:06
g'
admin
120

2013-11-18 14:47:06
d
major
4
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 d2. \bar":..:" ...
2/2
admin Kobay001

2013-11-18 14:47:06
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":..:" \sv \sv d2. r4 \bar"||" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 ...

2013-11-18 14:47:06
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":..:" \sv \bar":|." \sv d2. r4 \xv \bar"||" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 d,4 d cis4 b4 cis4 d4 e4 e4 \sb e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 d8 cis4 b4. a8 a2 a'2 \sb d,4 d4 d8 cis8 d4 b4 g'4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4. e8 ...

2013-11-18 14:47:06
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":|." \sv d2. r4 \xv \bar"||" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 d,4 d cis4 b4 cis4 d4 e4 e4 \sb e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 d8 cis4 b4. a8 a2 a'2 \sb d,4 d4 d8 cis8 d4 b4 g'4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4. e8 a8 b8 a4^"1)" g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 a8 b8 a4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 \sb a8 g8 fis4 fis8 e8 d4 d2 \bar"|." ...
120 140

2013-11-18 14:47:06
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":|." \sv d2. r4 \xv \bar"||" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 d,4 d cis4 b4 cis4 d4 e4 e4 \sb e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 d8 cis4 b4. a8 a2 a'2 \sb d,4 d4 d8 cis8 d4 b4 g'4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4. \sb e8 a8 b8 a4^"1)" g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 a8 b8 a4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 \sb e4 a8 g8 fis4 fis8 e8 d4 d2 r2^"2)" \bar"|." ...
140 150
1) A quaver in the source 2) No rest sign in the source.

2013-11-18 14:47:06
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":|." \sv d2. r4 \xv \bar"||" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 d,4 d cis4 b4 cis4 d4 e4 e4 \sb e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 d8 cis4 b4. a8 a2 a'2 \sb d,4 d4 d8 cis8 d4 b4 g'4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4. \sb e8 a8 b8 a4^"1)" g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 a8 b8 a4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 \sb e4 a8 g8 fis4 fis8 e8 d4 d2 r2^"2)" \bar"|." ...
150 160

2013-11-18 14:47:06
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":|." \sv d2. r4 \xv \bar"||" \bar"|.|:" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 d,4 d cis4 b4 cis4 d4 e4 \sb e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 d8 cis4 b4. a8 a2 a'2 \sb d,4 d4 d8 cis8 d4 b4 g'4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4. \sb e8 a8 b8 a4^"1)" g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 a8 b8 a4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 \sb e4 a8 g8 fis4 fis8 e8 d4 d2 r2^"2)" \bar"|." ...

2013-11-18 14:47:06
Kobay001 bbergstra
1) A quaver in the source In bron genoteerd als achtste 2) No rest sign Rust in the source. bron niet genoteerd

2013-11-18 14:47:06
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":|." \sv d2. d2.^"1)" r4 \xv \bar"|.|:" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 d,4 d cis4 b4 cis4 d4 e4 \sb e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 d8 cis4 b4. a8 a2 a'2 \sb d,4 d4 d8 cis8 d4 b4 g'4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4. \sb e8 a8 b8 a4^"1)" a4^"2)" g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 a8 b8 a4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 \sb e4 a8 g8 fis4 fis8 e8 d4 d2 r2^"2)" r2^"3)" \bar"|." ...
bbergstra Kobay001
1) Secunda volta niet in bron 2) In bron genoteerd als achtste 2) 3) Rust in bron niet genoteerd

2017-12-07 16:02:47
Kobay001 bbergstra
1) Secunda volta niet in bron bron. 2) In bron genoteerd als achtste achtste. 3) Rust in bron niet genoteerd genoteerd.

2017-12-07 16:02:47
treble
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":|." \sv d2.^"1)" r4 \xv \bar"|.|:" \bar".|:" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 d,4 d cis4 b4 cis4 d4 e4 \sb e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 d8 cis4 b4. a8 a2 a'2 \sb d,4 d4 d8 cis8 d4 b4 g'4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4. \sb e8 a8 b8 a4^"2)" g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 a8 b8 a4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 \sb e4 a8 g8 fis4 fis8 e8 d4 d2 r2^"3)" \bar"|." ...
bbergstra peterk

2018-01-10 13:16:28
a4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis4 d4 fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 e2. \sb a,4 d4 e4 fis4 g8 a8 d,4 cis d fis4 g8 a8 g4 fis8 e8 d4 \pv d2. s4 \bar":|." \sv d2.^"1)" d2. r4 \xv \bar".|:" fis4 fis fis e4 fis4 g4 a2 d,4 d cis4 b4 cis4 d4 e4 \sb e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 fis8 e4 e8 d8 cis4 b4. a8 a2 a'2 \sb d,4 d4 d8 cis8 d4 b4 g'4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4. \sb e8 a8 b8 a4^"2)" a4^"1)" g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 e4 a8 b8 a4 g8 a8 g4 fis8 g8 fis4 e4 \sb e4 a8 g8 fis4 fis8 e8 d4 d2 r2^"3)" \bar"|." ...
peterk ellenvdg
1) Secunda volta niet in bron. 2) In bron genoteerd als achtste. 3) Rust 1) Achtste noot in bron niet genoteerd. bron.