Bronnenoverzicht

Dit overzicht toont alle bronnen waarvan transcripties al te vinden of nog te maken zijn in Speelmuziek. Vanuit dit overzicht kunt u besluiten van welke bron u muziek wilt transcriberen. Kies bij uw gekozen bron eerst de knop "transcripties voor deze bron" en daarna de knop "transcriptie toevoegen". ?
Gesorteerd op: Jaartal bron · Brontitel

Souterliedekens gemaakt ter ere God op alle de psalmen van David tot stichting en een geestelijke vermaking van alle Christenmensen. Vijf Collossenzen in het derde capit leert en vermaant uzelf met psalmen en lofzangen en geestelijke liedjes in de genade en zingt de Heer in uw hart (Souterliedekens1540a)

Vroegste Nederlandstalige psalmberijming, rooms-katholiek of licht reformatorisch.

Auteur: Zuylen van Nyevelt, W. van?
Jaar: 1540

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


165 159 0

96%

Souterliedekens gemaakt ter ere God op alle de psalmen van David [...] (Souterliedekens1540b)

Vroegste Nederlandstalige psalmberijming, rooms-katholiek of licht reformatorisch; met 2 afwijkende psalmen t.o.v. de editie 1540a.

Jaar: 1540

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


165 2 0

1%

Souterliedekens drie. Het zesde muziekboekje met drie partijen (P-Clemens SoutIII1556)

Auteur: Clemens non Papa, Jacobus
Jaar: 1556

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


37 1 0

3%

Ecclesiasticus of de wijze spreuken Jezus de zoon Sirach nu eerstmaal doordeeld en gesteld in geestelijke liedjes op bekwame en gemene vooizen naar uitwijzen der muzieknoten daarbij gevoegd door Jan Fruytiers. Niet alleen zeer stichtelijk, nut en profitelijk voor alle christen mensen die naar wijsheid en deugd staan, maer ook zeer plaisant [plezant] en genoegelijk om de diversiteiten der materiën. Met een tafel, inhoudende de beginsel van elk lied, wijs en de materie daarin begrepen. Insgelijks een register van de slotreden en voornaamste of principaalste sententiën des gehele boeks (Fruytiers EWS1565)

Berijming van het bijbelboek Jezus Sirach.

Auteur: Fruytiers, J.
Jaar: 1565

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


116 116 116

100%

Psalmen Davids en andere lofzangen [...] (Datheen Ps1566a)

Auteur: Datheen, P.
Jaar: 1566

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


157 157 0

100%

Deugdelijke solutiën gesolveerd bij veel ingenieuze componisten van diverse kameren van rethorijken [...] (DeuchS1575b)

Rederijkerij

Jaar: [1575]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


9 5 5

56%

Stichtelijke rijmen om te lezen of te zingen (Camphuysen SR1624)

Auteur: Camphuysen, D.R.
Jaar: 1624

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


92 69 0

75%

Nederlandse gedenkklank kortelijk openbarende de voornaamste geschiedenissen van de 17 Nederlandse provincies sedert de aanvang der inlandse beroerten ende troebelen, tot de jaar 1625 (Valerius NGK1968(1626))

Auteur: Valerius, Adrianus
Jaar: 1626

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


77 77 77

100%

[liedhandschrift, stemboekje (superius)] (HsLdUB BPL2973-1)

Jaar: [1640-1650 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


36 38 0

100%

Der fluiten lusthof ... Eerste deel (Eyck FL(1)1649)

Auteur: Eyck, Jacob van
Jaar: 1649

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


83 88 0

100%

Der fluiten lusthof .. Tweede deel (Eyck FL(2)1654)

Auteur: Eyck, Jacob van
Jaar: 1654

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


58 58 0

100%

Der fluiten lusthof .. Eerste deel (Eyck FL(1)1655)

Auteur: Eyck, Jacob van
Jaar: [1655 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


84?] 2 0

2%

Handschrift Petronella de la Court [poppenhuisboekje] (HsCourt1690)

Het poppenhuis van de kunstverzamelaarster Petronella de la Court bevat een kamer met 6 musicerende poppen, instrumenten en standaards met 4 muziekboekjes.

Jaar: [1674-1690 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


12 12 12

100%

Recueil de Pièces de musique. [Handschrift Finspong] (HsNrSB FinspongMS9098)

Laat 17e-eeuws handschrift. Het handschrift bestaat uit twee delen, maar is in zeker drie verschillende handschriften geschreven, 1e hand: p1-15 ; 2e hand: p16-57 ; 3e hand: p58 t/m eind van het tweede deel. Omvang van de stukken: d' t/m d''', enkele uitzonderingen daargelaten. Ze lijken geschreven voor viool, fluit, hobo, e.d. De tweede helft van het eerste deel bevat meerdere melodieën met enkele keren een lage a of b en spaarzaam enkele akkoorden. Bevat regelmatig dansvormen, die bij elkaar horen, enkele malen aangegeven door nummering (suites). Meerdere Poolse dansen opgenomen met ieder een 'Proportion'. Meest voorkomende titel 'Balett', al dan niet in combinatie met een naam, bijv. Agricola. Bevat drie duetten ('Trompet'), dicht na elkaar geplaatst, met aparte partijen.

Jaar: [16xx], late 17e eeuw

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


214 227 227

100%

Uitspanningen behelzende enige stichtelijke liederen en andere Gedichten. Verdeeld in vier delen: I. Bijbelstof ... II. Aandachten.... III. Stichtelijke invallen... IV. boetdichten ... en een aanhangsel (Lodenstein US1676)

Liederen en overige gedichten.

Auteur: Lodenstein, J. van
Jaar: 1676

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


124 76 0

61%

[Collectie melodieën, waaronder selecties uit 8 opera's van J.-B. Lully, en stukken voor solo-instrumenten van onbekende componisten] (HsBkJGHML Ms890)

Auteur: Lully, Jean-Baptiste]
Jaar: [1686 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


317 314 113

99%

Mengelzangen en zinnebeelden van Cornelis Sweerts [eerste deel] (Sweerts MZ(1)1694)

Auteur: Sweerts, Cornelis
Jaar: 1694

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


57 55 0

96%

Tweede deel der mengelzangen van Cornelis Sweerts bestaande in cantus en bassus continuus [basso continuo] mede om op viool fluit en andere instrumenten te kunnen spelen. Op muziek gezet door F. Le Grand, zangmeester te Amsterdam (SweertsLeGrand MZ(2)1695)

Continuolied

Auteur: Sweerts, Cornelis
Jaar: 1695

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


25 25 0

100%

Brussel KB: 19558. Handschrift met muziek en teksten (HsBsKB 19558)

Jaar: [1695 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


101 101 0

100%

Sammlung von Tänzen und Liedern für Flauto solo (HsWoHAB CD267Mus)

Auteur: [Lully, J.B.]
Jaar: [1690-1699]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


37 37 0

100%

Nieuwe boertige en ernstige minnezangen (Sweerts NBEM1696a)

Auteur: Sweerts, Cornelis
Jaar: 1696

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


68 43 0

63%

Handschrift Enkhuizen (HsEnkhuizen)

Het muziekdeel bestaat uit 2 delen, van elkaar gescheiden door blanco pagina's: een deel met luittabulaturen dat 9 stukken voor luit bevat en een 2e deel met 39 stukjes in gewoon notenschrift. Sommige stukjes staan in de bassleutel. Bij de meeste stukken ontbreken maatstrepen.

Jaar: [1659, na][voor 1703 ca.?]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


48 1 0

2%

Het muziekboek van J. Hanekuijk [Hylke Douwes Hanekuijk] (HsHanekuijk1703)

Jaar: [1703 ca & 1730 ca]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


182 183 181

100%

Boertige en ernstige minnezangen, nevens enige puntdichten en andere. Vijfde druk, opnieuw verrijkt met een bijvoegsel van muziek, nooit voordezen gedrukt (Sweerts BEM1709)

Auteur: Sweerts, Cornelis
Jaar: [1709]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


101 1 0

1%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Vierde deel (HBoerenl Roger(4)1709)

Jaar: [1709]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


80 80 80

100%

Oude en nieuwe Hollandse boerenliedjes en contredansen. Opnieuw geheel verbeterd en doorgaans vermeerderd. Voor de handviool, de fluit en hobo. Vijfde deel. (HBoerenl Mortier(5)1709)

Jaar: [1709]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


61 62 62

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Zesde deel (HBoerenl Roger(6)1711)

Jaar: [1711 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


86 86 86

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Zevende deel (HBoerenl Roger(7)1711)

Jaar: [1711 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


89 89 89

100%

Oude en nieuwe Hollandse boerenliedjes en contredansen. Eerste deel (HBoerenl Roger(1)1712)

Jaar: [1712+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


82 82 82

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Tweede deel (HBoerenl Roger(2)1712)

Jaar: [1712+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


89 89 89

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Derde deel (HBoerenl Roger(3)1712)

Jaar: [1712+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


66 66 66

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Vijfde deel (HBoerenl Roger(5)1712)

Jaar: [1712+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


69 69 69

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Achtste deel (HBoerenl Roger(8)1712)

Jaar: [1712+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


54 54 54

100%

Opwekkelijke zedezangen enige verrijkt met twee violen. Eerste deel [het tweede deel] (Halmael OpwZZ1712)

Vooral vermaanliederen. Bevat verwijzingen naar Camphuysen.

Auteur: [Halmael, Hendrik van]
Jaar: 1712

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


59 51 0

86%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Negende deel (HBoerenl Roger(9)1713)

Jaar: [1713+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


89 89 89

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Tiende deel (HBoerenl Roger(10)1713)

Jaar: [1713+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


80 80 80

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Elfde deel (HBoerenl Roger(11)1713)

Jaar: [1713+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


69 69 69

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Twaalfde deel (HBoerenl Roger(12)1713)

Jaar: [1713+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


79 79 79

100%

Hollandse schouwburg en pluggedansen vermengeld met zangairen (Koninck HS(1)1714)

Auteur: Koninck, Servaes de
Jaar: [1714]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


64 64 64

100%

Oude en nieuwe Hollandse Boerenliedjes en contredansen. Dertiende deel (HBoerenl Roger(13)1714)

Jaar: [1714+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


64 64 64

100%

Hollandse schouwburg en pluggedansen vermengeld met zangairen. Het tweede deek. (Koninck HS(2)1715)

Auteur: Koninck, Servaes de
Jaar: 1715

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


70 70 70

100%

Handschrift met (klavier?) muziek "Für Maaghdalena Darrest" [voorheen: Dakkest] (HsDHaKB 133K26)

Verzameling airs, dansen en enige marsen, gezet voor klavier.

Jaar: 1716

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


43 0 0

0%

Hollandse schouwburg en pluggedansen vermengeld met zangairen. Het derde deel (Koninck HS(3)1716)

Auteur: Koninck, Servaes de
Jaar: [1716]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


55 55 55

100%

Gezangen of het vrolijke gezelschap der negen zanggodinnen, kwelende en spelende op zeer aangename uitgezochte muzikale tonen.] (Elsland Gez1717)

Auteur: Elsland, Jan van
Jaar: 1717

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


78 77 77

99%

Mengelzangen: tweede druk op de helft vermeerderd, met muziek van voorname meesteren. (Burg Mengelzangen1717)

Auteur: Burg, Hermanus van den
Jaar: 1717

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


181 148 0

82%

Hollandse schouwburg en pluggedansen vermengeld met zangairen. Het vierde deel (Koninck HS(4)1718)

Auteur: Koninck, Servaes de
Jaar: [1718]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


64 64 64

100%

Hollandse schouwburg en pluggedansen vermengeld met zangairen. Het vijfde deel (Koninck HS(5)1718)

Auteur: Koninck, Servaes de
Jaar: 1718

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


78 78 78

100%

Hollandse schouwburg en pluggedansen vermengeld met zangairen. Het zesde deel (Koninck HS(6)1718)

Auteur: Koninck, Servaes de
Jaar: 1718

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


59 59 59

100%

Hollandse schouwburg en pluggedansen vermengeld met zangairen. Het zevende deel (Koninck HS(7)1721)

Auteur: Koninck, Servaes de
Jaar: 1721

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


54 54 54

100%

Speelmanshandschrift Växjö (HsVäxjöSB)

Bevat een kleine 100 eenstemmige, instrumentale stukjes, te weten Franse dansen (waaronder suites) en ca. 20 melodieën van Nederlandse liederen.

Jaar: [begin 18e eeuw]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


95 109 109

100%

"Zangwijzen van Oud-Nederlandse volksliederen" / Handschrift Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (HsAmTB 212D20)

Speelmanshandschrift voor viool, fluit en hobo.

Jaar: [1730 ca & 1750 ca]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


289 290 290

100%

Verzameling van enige boerendansen met een basso continuo vermeerderd en onder malkander gedrukt om voor de clavecimbel, viool, dwarsfluit en andere instrumenten te gebruiken. Eerste deel. (BoereDanssen1730)

Jaar: 1730 [1735?] ca.

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


36 36 36

100%

Verzameling van dansen, marsen en volkswijzen, gezet voor viool / handschrift Bolhuis (HsDHNMI 21K17)

Dit boek bevat eenstemmige instrumentale muziek, waaronder stukken voor viool. Deze zijn te herkennen aan de ligging tot lage G en enkele dubbelgrepen.

Auteur: Bolhuis, Michiel, Abel Eppo en Jan van
Jaar: [1730 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


279 279 0

100%

Hollandse schouwburg en serieuze dansen vermengeld met zangairen zeer bekwaam om op alle instrumenten gespeeld te kunnen worden elfde deel [deel 11] (HSchouwburg(11)1730)

Jaar: [1730 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


52 52 52

100%

Handschrift Ferwerda (HsUtUB 20A7)

Bevat vooral menuetten, enkele andere instrumentale stukken ('wagtel', 'chaconne', 'allegro', etc.) en op p33 een enkel lied ('o soete muse'). Volgens de inscriptie op het titelblad bedoeld voor fluit, een enkele keer ook met opgave voor viool.

Jaar: 1734

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


50 51 0

100%

Verzameling van enige serieuze dansen met een basso contino [...] Eerste deel. (SerDansen1735)

Jaar: [1735 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


37 37 37

100%

Verzameling van enige contradansen met een basso contino () Eerste deel. (ContraDansen1735)

Jaar: [1735 ca. ?]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


49 49 0

100%

[Liedboekje, bevattende Duitse en Franse pastorale minneliederen en danswijzen.] (HsDHNMI KluisD17)

Dit boek bevat 75 liederen, gezet voor zang / melodie-instrument en basbegeleiding. Een veertigtal is afkomstig uit Sperontes' 'Singende Muse an der Pleisse', een bundel liederen die in 1736 werd gepubliceerd door Johann Sigismund Scholze onder het pseudoniem 'Sperontes'. Scholze schreef zelf de teksten en voorzag ze van reeds bestaande melodieën. Hiervoor putte hij veelal uit eenvoudige dans- en volksmelodieën die op dat moment in zijn omgeving bekend waren. De liederen in onderhavig handschrift verschillen nu en dan licht van de gedrukte versie, en een klein aantal keer zijn ze van een heel andere melodie voorzien dan in het werk van Scholze. Alle Duitse en Italiaanse liederen in dit handschrift hebben een al dan niet becijferde baspartij als begeleiding. Alle Franse liederen zijn eenstemmig en zonder begeleiding.

Jaar: 1737

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


75 75 0

100%

Verzameling van dansen, marsen en volkswijzen, gezet voor de viool / handschrift Bolhuis (HsDHNMI 21K16)

Dit boek bevat eenstemmige instrumentale muziek, waaronder stukken voor viool. Deze zijn te herkennen aan de ligging tot lage G en enkele dubbelgrepen.

Auteur: Bolhuis, Michiel en Jan van
Jaar: 1738

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


277 279 0

100%

Muziek voor de viool [1] (HsHarMA C3V81_1)

Jaar: 1738

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


48 57 0

100%

Recueil de plusieurs pieces de musique consistant en marches, menuets, gigues, contredanses, bourrées, gavottes, airs &c. Choisies par Michel de Bolhuis (HsGrGA Bolhuis201)

Auteur: Bolhuis, Michiel en Jan van
Jaar: 1739-1773

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


425 426 0

100%

Muziek voor de fluit (HsHarMA C2F67)

Jaar: 1739

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


57 57 0

100%

Muziek voor de viool [2] (HsHarMA C3V81_2)

Jaar: 1739

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


76 76 0

100%

Handschrift Muziekboek [Musicqboek] begonnen de 8ste oktober anno 1740 (HsMusicqBoek1740)

Verzameling van airs, dansen en marsen.

Jaar: [1740+]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


195 196 196

100%

Trompetboek [?] I en II (HsDHNMI 4G87)

Oorspronkelijke beschrijving: "verzameling van airs, dansen en marsen, gezet voor twee violen". Gezien de selectie van gebruikte tonen is het echter hoogstwaarschijnlijk voor trompet. Bestaat uit twee stemboekjes.

Jaar: [1743 of later]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


140 140 140

100%

[De Gruijtters beiaardboek] Andanten, marsen, gavotte, ariaan [aria's], giguen, couranten, contredansen, allegro's, preludes, menuetten, trio's etc. voor de beiaard of klokkenspel bijeen vergaderd en opgesteld (HsGruijtters BB1746)

beiaardboek

Auteur: Gruijtters, Johannes de
Jaar: 1746

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


194 194 0

100%

Speelmansboek met eenstemmige en meerstemmige melodieën en psalmlopen (HsUtUB MSo13)

drie delen: p. 1-17: eenstemmige liedmelodieën, zo te zien voor viool, fluit of hobo, genummerd 22-49; het voorafgaande gedeelte is kennelijk verdwenen. p. 18-32: div. stukjes, twee- en eenstemmig , sommige met tekst. p. 33-44 (op z'n kop, van achter naar voren): 'psalmlopen', transposities van de melodie van De koopman van Smirna.

Jaar: 1750-1770

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


38 38 38

100%

Handschrift Hulkenroy (HsUtUB MSo18)

Jaar: [17xx: eind 18e eeuw? / 1704-1725?]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


141 144 0

100%

De nieuwe Hollandse schouwburg, zijnde een verzameling van verscheiden pluggen- en serieuze dansen, nevens enige van de nieuwste zangairen die voor de viool, dwarsfluit en andere instrumenten gebruikt kunnen worden. Eerste deel. (NiHSchouwburg(1)1751)

Jaar: [1751]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


50 50 49

100%

Maandelijks muzikaal tijdverdrijf bestaand in nieuwe Hollandse Canzonetten of zangliederen [...]. (MahautElzevier MaMuTy1751)

Auteur: Mahaut, A.
Jaar: 1751-1752

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


103 103 0

100%

De nieuwe Hollandse schouwburg, zijnde een verzameling van verscheiden vrolijke en serieuze dansen, nevens enige van de nieuwste zangairen. Tweede deel. (NiHSchouwburg(2)1751)

Jaar: [1751]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


59 59 59

100%

De nieuwe Hollandse schouwburg, zijnde een verzameling van verscheiden vrolijke en serieuze dansen, nevens enige van de nieuwste zangairen. Derde deel. (NiHSchouwburg(3)1754)

Jaar: [1754]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


54 54 54

100%

Hs. 758 volksmelodieën of danswijzen. Met register. 2 banden [Amsterdam, Toonkunstbibliotheek 205 F 38/39. ] (HsVolksmelodieën)

Hoofdzakelijk instrumentale speelmansmuziek geschikt voor viool. Verder enkele liederen afkomstig uit opera's.

Jaar: 1755-1773

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


754 757 410

100%

De nieuwe Hollandse schouwburg, zijnde een verzameling van verscheiden vrolijke en serieuze dansen, nevens enige van de nieuwste zangairen. Vierde deel. (NiHSchouwburg(4)1756)

Jaar: [1756]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


49 49 49

100%

[Verzameling dansen voor viool en bas] (HsDHNMI 4E59)

De meeste melodieën in dit handschrift hebben een tempoaanduiding of een dansnaam (vaak 'menuet'). Ongeveer een-vijfde deel van de melodieën heeft een titel. Opvallend zijn overeenkomsten met HsMusicqboek1740. Het handschrift is duidelijk leesbaar en bevat geen dynamiek- en articulatieaanwijzingen. De instrumentatie staat op de kaft vermeld: 'violino' en 'basso'.

Jaar: [1760?]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


122 117 0

96%

Handschrift Spriet (HsUtUB MSo7)

Verzameling volksliederen, dansen en marsen.

Jaar: [1760 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


235 170 0

72%

De nieuwe Hollandse schouwburg, zijnde een verzameling van verscheiden vrolijke en serieuze dansen, nevens enige van de nieuwste zangairen. Vijfde deel. (NiHSchouwburg(5)1760)

Jaar: [1760]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


68 68 68

100%

De nieuwe Hollandse schouwburg, zijnde een verzameling van verscheiden vrolijke en serieuze dansen, nevens enige van de nieuwste zangairen. Zesde deel. (NiHSchouwburg(6)1761)

Jaar: [1761]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


68 71 68

100%

Het nieuwe Hollandse speelhuis, waar in alle soorten van dans- en speelstukjes, naar de hedendaagse gusto, voor de viool, fluit, hobo en cimbaal, die geappropieert zijn tot lichte solo's om tot zwaarder op te leiden, en die men met bas of clavecimbel kan spelen, door Domingo S: del Croebelis, muziek- en dansmeester. Libro 1, 2 en 3 (Croebelis HS1762)

Auteur: Croebelis, Domingo S. del
Jaar: [1762 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


61 61 61

100%

Bundel met boerenliedjes (HsDHaKB 133K27)

Jaar: [1770 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


69 69 69

100%

[Oud bundeltje danswijzen] (HsAntwAPKCoudbundeltje)

Jaar: [1770?]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


54 54 0

100%

Tiarda van Starkenborgh inv. no. 40 (HsGrGA 581-40)

Het grootste deel van de inhoud bestaat uit dansmelodieën en volkswijzen. Verder zijn er enkele geestelijke liederen genoteerd.

Jaar: [1772 na]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


89 77 0

87%

Brussel KB, I 19561 [Speelmansboekje] (HsBsKB I19561)

Jaar: [1775 na]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


60 62 0

100%

[muziekhandschrift] Divert [divertissement] de Musique [Verzameling van liederen en dansen gezet voor klavier] (HsUtUB 20A12)

Jaar: 1778

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


49 0 0

0%

Handschrift voor 1 instrument [fluit of viool] (HsDHNMI 4G79)

Verzameling van airs, dansen en marsen, gezet voor een instrument [viool, hobo of fluit].

Auteur: Wimmel, Nicolaas
Jaar: 1779

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


46 46 46

100%

Speelmanshandschrift Kethel bij Schiedam (HsUtUB MSo14)

Jaar: [1780 ca.]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)


147 147 0

100%

[Verzameling van voornamelijk dans- en volksmelodieën, vermoedelijk vioolrepertoire.] (HsDHNMI 4G86)

Dit boek bevat melodieën die zijn gezet voor viool.

Jaar: [1783+?][1800?]

Transcripties voor deze bron

Administratief overzicht van strofes en stemmen (U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken)