Hoe komt dat ghy Heer wyckt van ons so wijt? / Ende bedeckt u aengesicht so gaer?

Dit is niet de laatste versie van deze transcriptie!


Laatst gewijzigd op 2014-07-10 12:06:56.