Hoe komt dat ghy Heer wyckt van ons so wijt? / Ende bedeckt u aengesicht so gaer?

Dit is niet de laatste versie van deze transcriptie!


Laatst gewijzigd op 2017-12-07 09:52:38.