Op kusjes, kneepjes, wenkjes, lonkjes, / noot Fillis my gestaâg te gast

Dit is niet de laatste versie van deze transcriptie!


Laatst gewijzigd op 2015-11-16 14:59:06.