Bewaert my Heer, op u certeyn / Staet al mijn hoep, en troost, alleynLaatst gewijzigd op 2015-11-12 11:10:02.