Ghy die, uyt 's werelts droom ontwaeckt, / Ten laetsten zijt op 't padt geraecktLaatst gewijzigd op 2016-06-02 14:49:57.