Godt hoort myn ziel uw bitter klagen, / Betrou alleen op zyn gena

Dit is niet de laatste versie van deze transcriptie!


Laatst gewijzigd op 2021-12-14 16:39:03.