geschiedenis: Heer ick wil u uut s'herten grondt, / Prysen end over al doen condt


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-07-10 12:06:56
g'
admin
120

2014-07-10 12:06:56
d
dorian
d1 d2 d a'1 c b2 b a1 \sb c1 b a g2 e f1 g a \sb a1 c2 c d1 a c2 c b1 a \sb e2 f1 a g2 e f g e1 d \bar "|." ...
Heer ick wil u uur s'her -- ten grondt, Pry -- sen end o -- ver al doen condt, V' -- won -- de -- ren in al -- le wy -- cken, Die niet en sijn om ver -- ge -- lij -- cken.
2/2
admin Sanneke
1

2014-07-10 12:06:56
d1 d2 d a'1 c b2 b a1 \sb r c1 b a g2 e f1 g a \sb r a1 c2 c d1 a c2 c b1 a \sb r e2 f1 a g2 e f g e1 d \bar "|." ...

2014-07-10 12:06:56
Heer ick wil u uur uut s'her -- ten grondt, Pry -- sen end o -- ver al doen condt, V' Ver -- won -- de -- ren in al -- le wy -- cken, Die niet en sijn om ver -- ge -- lij -- cken.