geschiedenis: Hemelsch Heer! die 't gevaard / Van den Hemel en van d'aard


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 17:56:54
g'
admin
120

2016-04-19 16:15:19
f
major
a4 f c'2 bes4 g d'2 a4 f c' f f4. e8 f2 a,8 f a bes c2 bes8 g bes c d2 a8 f a bes c4 a g4. f8 f2 \bar ":..:" c'4. bes8 a g f4 d'4. c8 bes a g4 c4 d8 e f4 e d2 g4. f8 e d c4 f4. f8 e4. e8 d4. d8 c4. c8 bes4. bes8 a4. a8 g4. f8 f1 ...
He -- melsch Heer! die "'t ge" -- vaard Van den He -- mel en van "d'aard", Mag -- tig hebt ge -- maackt, on -- der -- houd, en hoedt; Maar al -- leen ons als uw kind -- ren voedt: On -- se Va -- der! hoort! Va -- der hoort ons nu! "(En" wij ver -- trou -- wen "'t U" He -- melsch Va -- der hoog! treckt ons hert ten He -- mel, Heer, En send uw hul -- pe tot ons neer.
2/2
admin peterk

2016-04-19 16:15:19
He -- melsch Heer! die "'t ge" -- vaard vaard, Van den He -- mel en van "d'aard", "d'aard," Mag -- tig hebt ge -- maackt, on -- der -- houd, en hoedt; Maar al -- leen ons als uw kind -- ren voedt: On -- se Va -- der! hoort! Va -- der hoort ons nu! "(En" wij ver -- trou -- wen "'t U" U)" He -- melsch Va -- der hoog! treckt ons hert ten He -- mel, Heer, En send uw hul -- pe tot ons neer.