geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-06-14 14:52:44
g'
admin
120

2018-01-04 17:16:13
c
major
4*1
treble
g8 g c16( d) c( d) e( f) e( f) g8 a g8.\trill f16 e8\trill d16( c) r4 r2 r4 g8 g c16( d) c( d) e( f) e( f) g8 a g8.\trill f16 e8 c r8 e16 d e8\trill d e d16( c) d4 r8 d16 d d e d c b c b a g4 r8 g'16 g g a g f e f e d c8 e d8.\trill c16 b4. g'16( f) e8 a fis8.\trill g16 g2. s8\bar ":..:" d16 e f8 f f8.\trill e16 e4 r8 f16( g) a bes a g f g f e d4 r8 e16( f) g a g f e f e d c8 e d8.\trill c16 b8\trill g r8 g'16 g g2\trill~g1~g4. f16 e d8 e e d16( c) c b c d c d b c d c d e d e c d e4 r8 g16 g g8 f16 e e8 d16 c c4 r8 g'16 g g8 f16 e e8\trill d16 c c8 d g, b\trill c4.\bar ":|." ...
2/2
admin HesterDr

2018-01-04 17:17:15
120 104

2018-08-14 15:31:22
g8 g c16( d) c( d) e( f) e( f) g8 a g8.\trill f16 e8\trill d16( c) r4 r2 r4 g8 g c16( d) c( d) e( f) e( f) g8 a g8.\trill f16 e8 e8\grace {d8} c r8 e16 d e8\trill d e d16( c) d4 r8 d16 d d e d c b c b a g4 r8 g'16 g g a g f e f e d c8 e d8.\trill c16 b4. g'16( f) e8 a fis8.\trill g16 g2. s8\bar ":..:" d16 e f8 f f8.\trill e16 e4 r8 f16( g) a bes a g f g f e d4 r8 e16( f) g a g f e f e d c8 e d8.\trill c16 b8\trill b8\trill\grace {a8} g r8 g'16 g g2\trill~g1~g4. f16 e d8 e e d16( c) c b c d c d b c d c d e d e c d e4 r8 g16 g g8 f16 e e8 d16 c c4 r8 g'16 g g8 f16 e e8\trill d16 c c8 d g, b\trill c4.\bar ":|." ...