geschiedenis: Godt hoort myn ziel uw bitter klagen, / Betrou alleen op zyn gena


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2021-12-01 11:54:08
f
major
treble
g'
c4 e f8( g) eis2 f8( e) d2 c4 c8 a b c d a16 c c2. ...
Godt hoort mijn _ ziel uw _ bit -- ter kla -- _ _ _ _ _ _ gen
3/4
ellenvdg MarianneBakker

2021-12-01 11:55:09
c4 e f8( g) eis2 f8( e) eis) d2 c4 c8 a b bes c d a16 c c2. ...

2021-12-01 11:55:41
c4 e f8( g) eis2 f8( eis) d2 c4 c8 a bes c d a16 c c2. ...

2021-12-03 14:24:18
c4 e f8( g) eis2 f8( eis) d2 c4 c8 a bes c d a16 c c2. r4 r g' a a a f2 f8 bes g2 e4 f4. e8 d c bes2 e4 c a c d2 c4 f2 a4 d4.( c8) bes4 c2. \bar"||" c4 a g8( f) c'2. e4 dis4. c8 b2 g'4 a4. g8 f e d e d4.( c8) c2. c4 f4. e8 d4. d8 d4 d4 g a16 g( f) es4.( dis8) dis4 c4 f8 e f c d e d c bes a g4. eis8 f4 g8( f) e4.( f8) f2. \bar"|." ...
Godt hoort mijn _ ziel uw _ bit -- ter kla -- _ _ _ _ _ _ gen Be -- trou al -- leen op zijn ge -- na Uw klach -- temkon -- den hem be -- ha -- gen Om -- hels uw Hei -- lant vroeg _ en spa Be -- rou en _ boet U heeft be -- hoedt Gij moogt en moet uw Godt be -- trou -- _ wen Uw vas -- te rots en borg Uw vas -- te rots _ en _ borg om ze -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ ker op _ te _ bou -- _ wen

2021-12-03 14:27:04
c4 e f8( g) eis2 f8( eis) d2 c4 c8 a bes c d a16 c c2. r4 r g' a a a f2 f8 bes g2 e4 f4. e8 d c bes2 e4 c a c d2 c4 f2 a4 a,4 d4.( c8) bes4 c2. \bar"||" c4 a g8( f) c'2. e4 dis4. c8 b2 g'4 a4. g8 f e d e d4.( c8) c2. c4 f4. e8 d4. d8 d4 d4 g a16 g( f) f8) es4.( dis8) dis4 c4 f8 e f c d e d c bes a g4. eis8 eis'8 f4 g8( f) e4.( f8) f2. \bar"|." ...

2021-12-03 14:27:49
Godt hoort mijn _ ziel uw _ bit -- ter kla -- _ _ _ _ _ _ gen Be -- trou al -- leen op zijn ge -- na Uw klach -- temkon ten kon -- den hem be -- ha -- gen Om -- hels uw Hei -- lant vroeg _ en spa Be -- rou en _ boet U heeft be -- hoedt Gij moogt en moet uw Godt be -- trou -- _ wen Uw vas -- te rots en borg Uw vas -- te rots _ en _ borg om ze -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ ker op _ te _ bou -- _ wen

2021-12-03 14:29:28
...

2021-12-14 16:18:07
f d
major minor
c4 e f8( g) eis2 f8( eis) a4 c d8( e) cis2 d8( cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 a bes c d a16 c c2. r4 r g' a g2 c4 a f a f2 f8 bes bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 g2 e4 e'4 f4. e8 d c bes2 e4 bes c a c d2 c4 f2 a,4 d4.( c8) bes4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 bes4 c2. \bar"||" c4 a g8( f) c'2. e4 dis4. c8 b2 g'4 a4. g8 f e d e d4.( c8) c2. c4 f4. e8 d4. f16 e( d8) c4.^"1)"( b8) b4 a4 d8 d4 d4 g a16 g( f8) es4.( dis8) dis4 c4 f8 e f c d e d a bes c bes a g4. eis'8 f4 g8( f) e4.( f8) f2. g f e4. cis'8 d4 e8( d) c4.( d8) d2. \bar"|." ...
In bron staat het hele lied 1 terts te hoog genoteerd. 1) Mol voor noot in bron.

2021-12-14 16:20:48
a4 c d8( e) cis2 d8( cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 g2 gis2 e'4 f4. e8 d c bes c bes4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 bes4 e f16 e( d8) c4.^"1)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) c4.( d8) d2. \bar"|." ...

2021-12-14 16:27:14
a4 c d8( e) cis2 d8( cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 gis2 e'4 f4. e8 d c bes c bes4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 bes4 e f16 e( d8) c4.^"1)"( cis4.^"1)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) c4.( d8) d2. \bar"|." ...
In bron staat het hele lied 1 terts te hoog genoteerd. 1) Mol voor noot Ces in bron.

2021-12-14 16:31:25
a4 c d8( e) d^"1)" e8^"2)"( f^"3)" ) cis2 d8( cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 gis2 e'4 f4. e8 d c bes c bes4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 bes4 e f16 e( d8) cis4.^"1)"( cis4.^"4)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) c4.( d8) d2. \bar"|." ...
In bron staat het hele lied 1 terts te hoog genoteerd. 1) C in bron. 2) D in bron. 3) E in bron. 4) Ces in bron.

2021-12-14 16:35:18
a4 d^"1)" e8^"2)"( f^"3)" ) cis2 d8( cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 gis2 e'4 f4. e8 d c bes \ficta b c bes4.( \ficta b4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 bes4 e f16 e( d8) cis4.^"4)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) c4.( d8) d2. \bar"|." ...

2021-12-14 16:39:03
a4 d^"1)" e8^"2)"( f^"3)" ) cis2 d8( cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 gis2 e'4 f4. e8 d c \ficta b c \ficta b4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 bes4 e f16 e( d8) cis4.^"4)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) c4.( \ficta cis4.( d8) d2. \bar"|." ...

2021-12-16 11:02:17
a4 d^"1)" e8^"2)"( f^"3)" ) cis2 d8( cis) \ficta c) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 gis2 e'4 f4. e8 d c \ficta b c \ficta b4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 \ficta b4. \ficta b8 \ficta b4 bes4 e f16 e( d8) cis4.^"4)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) \ficta cis4.( d8) d2. \bar"|." ...

2021-12-16 11:06:39
a4 d^"1)" e8^"2)"( f^"3)" ) cis2 d8( \ficta c) cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 gis2 e'4 f4. e8 d c \ficta b c \ficta b4.( a8) a2. a4 d4. c8 \ficta b4. \ficta b8 \ficta b4 bes4. bes8 bes4 bes4 e f16 e( d8) cis4.^"4)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) \ficta cis4.( d8) d2. \bar"|." ...

2021-12-16 11:06:53
a4 d^"1)" e8^"2)"( f^"3)" ) cis2 d8( cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 gis2 e'4 f4. e8 d c \ficta b c \ficta b4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 bes4 \ficta b4 e f16 e( d8) cis4.^"4)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) \ficta cis4.( d8) d2. \bar"|." ...

2021-12-16 11:08:26
a4 d^"1)" e8^"2)"( f^"3)" ) cis2 d8( cis) bes2 a4 a8 f g a bes f16 a a2. r4 r e' f f f d2 d8 g e2 c4 d4. c8 bes a g2 c4 a f a bes2 a4 d2 f,4 bes4.( a8) g4 a2. \bar"||" a4 f e8( d) a'2. c4 b4. a8 gis2 e'4 f4. e8 d c \ficta b c \ficta b4.( a8) a2. a4 d4. c8 bes4. bes8 bes4 \ficta b4 bes4 e f16 e( d8) cis4.^"4)"( b8) b4 a4 d8 c d a bes c bes a g f e4. cis'8 d4 e8( d) \ficta cis4.( d8) d2. \bar"|." ...