geschiedenis: O aardsgezinde en blinde menschen, / Wat heil, wat vreugt baart ooit uw lust


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2022-01-24 18:08:28
c
major
treble
g'
c1 a2 g c c d f e1 d r1 g1 e2 e c f e1 d c r1 c1 a2 g c c d f e1 d r1 g1 f2 e d c c b c1 r1 g'1 g2 f e1 d c2 b a1 g r1 g1 c2 c b a c1 d e r1 c1 c2 d e c f f e1 d r1 g1 f2 e d c c b c1 \bar "|." ...
O aards -- ge -- zinde en blin -- de men -- schen Wat heil wat vreugt baart ooit uw lust Wat baa -- ten u die dwaa -- ze wen -- schen Waat door "ge u" zel -- ven steets ont -- rust? Al -- tyt te woe -- len en te slaa -- ven Door gout en staat -- zucht aan -- ge -- port Te zwoe -- gen zwee -- ten en te draa -- ven Daar "'t lief" -- ste le -- ven is zo kort?
2/2
ellenvdg MarianneBakker

2022-01-24 18:09:24
120 300

2022-02-28 15:19:23
O aards -- ge -- zinde en blin -- de men -- schen Wat heil wat vreugt baart ooit uw lust Wat baa -- ten u die dwaa -- ze wen -- schen Waat Waar door "ge u" zel -- ven steets ont -- rust? Al -- tyt te woe -- len en te slaa -- ven Door gout en staat -- zucht aan -- ge -- port Te zwoe -- gen zwee -- ten en te draa -- ven Daar "'t lief" -- ste le -- ven is zo kort?