geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2022-06-25 16:56:07
g
major
treble
g'
b8 c d b g4 | e'2 d4 | e8 fis g a, b g | \times 2/3 {fis8( g a)} d,2 | g,8 b d c' b d | c4 a8 c b4 | g,8 b d c' b d | c4 a8 c b4 | b8 a g4 fis | g2. \bar"||" b8 d c b a g | fis8 g b cis d4 | e8 fis g e fis d | \times 2/3 {cis8 d e} a,2 | d,8 fis a g' fis a | g4 e8 g fis4 | d,8 fis a g' fis a | g4 e8 g fis4 | fis8 e d4 cis | d2. \bar"|." ...
3/4
ellenvdg lvherpt

2022-08-17 10:40:00
b8 c d b g4 | e'2 d4 | e8 fis g a, b g | \times 2/3 {fis8( g a)} d,2 | g,8 b d c' b d | c4 a8 c b4 | g,8 b d c' b d | c4 a8 c b4 | b8 a g4 fis | g2. \bar"||" b8 d c b a g | fis8 g b cis d4 | e8 fis g e fis d | \times 2/3 {cis8 d e} a,2 | d,8 fis a g' fis a | g4 e8 g fis4 | d,8 fis a g' fis a | g4 e8 g fis4 | fis8 e d4 cis | d2. \bar"|." ...
lvherpt ellenvdg