geschiedenis: 695. 'Tis schande sijn eijge lof te roemen


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
695. 'Tis schande sijn eijge lof te roemen
c
major
g'
c8 d8 d8 e8 e8 d16 c16 d8 b8^"+" \sb | c8 g8 a16 g16 f16 e16 f8 g8 e4^"+" \bar ":..:" c16 d16 e16 f16 g8^"+" e8 f8 g8 a8. a16 \sb | b8 c8 d8 e16 a,16 a8.^"+" g16 g4 | g'8 g16 a16 g16 f16 e8 f8 g8 a8. g16 \sb | f16 e16 d16 c16 b8^"+" c8 c8.^"+" b16 c4 ...
4/4
root
120
Transcriptie Simon Plantinga