geschiedenis: NLB004390_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004390_01
c
major
g'
r4 a4 a a a g8( f e d g2) f e4 f4. e8 d4 c4 f4 e2 d2 c4 d2 r4 a'4 a a a( g8 f e d g2) f( e4 f4.) e8 d4 c4 f4 e2 d2 c4 d2 r4 f4 f f e a a g a4. g8 f4 e f e d d c2 d8 c8 d8 e8 f4 e4 d8 c8 d8 e8 f4 e4 a4 f8( e8) f8( g8) a2 r4 a4 g8 f e d f4 e2 d4 d c d2 r4 a'4 g8 f8 e8 d8 f4 e2 d4 d c d1 ...
De vree -- se Gods is _ _ _ _ eer en vreucht Der blij -- schap -- pen op -- recht -- te croon Den heer te vree -- _ _ _ _ sen "'t hert" ver -- heucht En geeft veel vro -- lijck -- heyts te loon Lang doet hier le -- ven de -- se deucht Wel den Godt vree -- sen -- de per -- soon "'t Eyn" -- de sijn -- dre we -- ghen Dat crijcht hier Gods se -- gen Sijn doot _ al _ grijs Ghe -- niet oock Gods ghe -- na -- de der sie -- len spijs Godts Lief -- de is van ra -- de Eer -- lijck en wijs.
4/4
admin
120
1