geschiedenis: NLB004391_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004391_01
c
major
g'
d4 f g a2. g8( f8) g4 g a2 r4 a4 c4 d e2 d4 c b2 a r4 a4 a a c2 a4 a4 g f2 c'2 d2. a4 a2 g4( f4) e2 d1 ...
De lijdt -- saem sal ver -- _ dul -- de -- lijck Tot sijn -- der tijt hier ver -- dra -- ghen En na -- maels me -- nich -- vul -- de -- lijck Bly -- schap tot loon be -- _ ja -- gen.
4/4
admin
120
1