geschiedenis: NLB004395_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004395_01
f
major
g'
r4 f4 f e d c f g a4. a8 a4 a a c bes a g f r4 f4 f e d c f g a4. a8 a4 a a c bes a g f c'4 c8 c g4 g bes4 bes8 bes a4 g4 f4. e8 d4 c f g a2 f4 f8 g a4 a a8 bes8 c a bes4 g4 a4 a8 a g4 f4 e8 f4 e8 f1 ...
Mijn kindt u wer -- cken doch be -- gint in al -- le sach -- moe -- di -- ghe ze -- den En ghy sult wor -- den hier be -- mint seer bo -- ven an -- de -- re deur re -- den Hoe dat ghy meer -- der sijt hier be -- ne -- den u ver -- neert na mijn ghe -- bodt En -- de ghy vint ghe -- na -- de sijt te vre -- den By u -- wen schep -- per Heer en -- de Godt.
4/4
admin
120
1