geschiedenis: NLB004396_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004396_01
f
major
g'
r4 f4 f c f bes a g f f4 g bes a g d e f2 r4 f4 f c f bes a g f f4 g bes a g d e f2 f4 bes a bes c c bes c c d bes c bes a g f bes a d, f g a g f1 ...
Myn kindt ver -- min -- dert noch on -- trect De ael -- mis -- se der ar -- men niet U oo -- gen oock neyt en be -- dect Voor des be -- hoef -- ti -- ghen ver -- driet Als ghy den hon -- ghe -- ri -- gen siet Den mond geen spij -- tich -- heyt ont -- dect Ver -- wijt hem oock sijn ghe -- breck niet.
4/4
admin
120
1