geschiedenis: NLB004457_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004457_01
c
major
g'
g2 d'4 d b b c2 d e2 d c4 b2 a4 g1 g2 d'4 d b b c2 d e2 d c4 b2 a4 g1 r4 g4 a b c d d g,4 c2 b4 a8( g a b c4) b4 a g f4 fis g2 a b2 e4 d2 c4 b2 a g1 ...
Tvolck die hun hier ver -- la -- ten op dwa -- se hoop al -- tijt Die droom mey -- nen te ba -- ten en sijn daer door ver -- blijt Dees ach -- ten een scha -- du -- we voor pro -- fijt _ _ _ _ twelck waer schijnt maer noch wijt scheelt droom is een on -- wees -- lijck beelt.
4/4
admin
120
1