Myn minziek hart voed zelfs zyn plaagen, / 't Ontvlugt haar die 't uitzinnig mindLaatst gewijzigd op 2015-11-17 09:40:03.