Soud' ghy dan ô GODT ghepresen, / Soo ick alle daeghen wensch?

Dit is niet de laatste versie van deze transcriptie!


Laatst gewijzigd op 0000-00-00 00:00:00.