geschiedenis: Hoort vrienden hoort naar dit geval hetgeen ik u ga verhalen. / Van een pastoor uit Leonstad, daar kunt ge u bij bepalen


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-10-20 17:26:30
g'
Sanneke
120

2015-03-02 15:20:31
g
major
8
d8 g4 g8 g4 a8 b4 b8 b8( a) g g g a c( b) a a4. g4 d8 g4 g8 g4 a8 b4 b8 b( a) g fis a a c( b) a a4. g4 g8 d' d d d cis d a4.~ a4 c8 c4 c8 c4 e8 d4 c8 b4 \bar ".|:" b8 b4. b b8 c b a4. c8( b) a g( b) d d( c) a \pv b4 s8 \bar ":|." \sv g4.~ g4 \xv \bar "|." ...
Hoort vrien -- den hoort naar dit ge -- val _ het -- geen ik u ga _ ver -- tel -- len. Van een pas -- toor uit Le -- on -- stad, _ daar kunt ge u bij _ be -- pa -- len. D'heer Si -- me -- on was een pas -- toor; _ zijn vroom -- heid straal -- de door en door. Hij was be -- kend bij het volk en _ hij was _ een Chris -- _ ten tolk. -tolk. _
6/8

2015-03-02 15:20:31
d8 g4 g8 g4 a8 b4 b8 b8( a) g g g a c( b) a a4. g4 d8 g4 g8 g4 a8 b4 b8 b( a) g fis a a c( b) a a4. g4 g8 d' d d d cis d a4.~ a4 c8 c4 c8 c4 e8 d4 c8 b4 \bar ".|:" b8 b4. b b8 c b a4. c8( b) a g( b) d d( c) a \pv b4 s8 \bar ":|." \sv g4.~ b8 b4. b b8 c b a4. c8( b) a g( b) d d( c) a g4 \xv \bar "|." ...
Hoort vrien -- den hoort naar dit ge -- val _ het -- geen ik u ga _ ver -- tel ha -- len. Van een pas -- toor uit Le -- on -- stad, _ daar kunt ge u bij _ be -- pa -- len. D'heer Si -- me -- on was een pas -- toor; _ zijn vroom -- heid straal -- de door en door. Hij was be -- kend bij het volk en _ hij was _ een Chris -- _ ten tolk. -tolk. Hij was be -- kend bij het volk en _ hij was _ een Chris -- _ ten tolk.

2018-09-22 20:12:30
treble
d8 g4 g8 g4 a8 b4 b8 b8( a) g g g a c( b) a a4. g4 d8 g4 g8 g4 a8 b4 b8 b( a) g fis a a c( b) a a4. g4 g8 d' d d d cis d a4.~ a4 c8 c4 c8 c4 e8 d4 c8 b4 b8 b4. b b8 c b a4. c8( b) a g( b) d d( c) a \pv b4 b8 b4. b b8 c b a4. c8( b) a g( b) d d( c) a g4 \bar "|." ...
Sanneke peterk