geschiedenis: Sa ras verheugt u al gelijk / 'k Zal weer een voorbeeld geven


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-03-04 13:36:49
g'
Sanneke
120

2017-09-19 11:59:35
g
major
8
d'8 d4 c8 b4 d8 c4 a8 b4\fermata d8 d4 c8 b( d) b b a4~ a4 d8 d4 c8 b4 d8 c4 a8 b4\fermata d8 d4 c8 b( d) b b a4 \fermata r8 a8 b c c4 c8 d e d4. b8 a b c4. c16. c32 d8 e d4. b8 a b c4. c8 d e d4. b8 a b c e d d c a g4.~ g4 \bar "|." ...
Sa ras, ver -- heugt u al ge -- lijk, "'k Zal" weer een voor -- _ beeld ge -- ven, _ Hoe dat gij in het hu -- we -- lijk Met u -- we vrouw _ moet le -- ven. Om te wor -- den van haar ge -- ëerd Vol van res -- pect en ge -- res -- pec -- teerd. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx _
6/8

2017-09-19 11:59:34
Sa ras, ver -- heugt u al ge -- lijk, "'k Zal" weer u een voor -- _ beeld ge -- ven, _ Hoe dat gij in het hu -- we -- lijk Met u -- we vrouw _ moet le -- ven. Om te wor -- den van haar ge -- ëerd Vol van res -- pect en ge -- res -- pec -- teerd. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx _
Sanneke martineb