geschiedenis: Waar voerd de min myn' zinnen heen, / Daar ik in noot, my vind alleen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-10-14 16:12:14
a
minor
r4 a4 e4. a8 f4 d e4. e8 a,4. a'8 a4. b8 c4 b a8( g) f( e) d2 r8 g8 f g e4 e a4. g8^"1)" e( g a g f g f e d4) d r4 a' b4. c8 d4 b b^"2)" r8 a8 a a f( e) f( d) e2 a,1 \bar ":..:" ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd 1) G of A in bron. 2) Halve noot in bron.

2015-10-14 16:26:58
r4 a4 e4. a8 f4 d e4. e8 a,4. a'8 a4. b8 c4 b a8( g) f( e) d2 r8 g8 f g e4 e a4. g8^"1)" e( g a g f g f e d4) d r4 a' b4. c8 d4 b b^"2)" b2 r8 a8 a a f( e) f( d) e2 a,1 \bar ":..:" ...

2015-10-14 16:27:42
r4 a4 e4. a8 f4 d e4. e8 a,4. a'8 a4. b8 c4 b a8( g) f( e) d2 r8 g8 f g e4 e a4. g8^"1)" e( g a g f g f e d4) d r4 a' b4. c8 d4 b b2 r8 a8 a a f( e) f( d) e2 a,1 \bar ":..:" r4 e'4 f d g f f4. g8 c,2 r8 a'8 a8. b16 c4. b8 c( b) c( a) e'4 e r8 a,8 g a f4 g f4. e8 e2 r4 c'4 a a b8. a16 d8. a16 gis4 gis r4 c4 gis2 r4 a4 g a f4. e8 e4. e8 a4. g8 f4. e8 b4. a8 b2 r8 c8 d e f4 d e4. e8 a,1 \bar ":..:" ...

2015-10-14 16:29:41
r4 a4 e4. a8 f4 d e4. e8 a,4. a'8 a4. b8 c4 b a8( g) f( e) d2 r8 g8 f g e4 e a4. g8^"1)" e( g a g f g f e d4) d r4 a' b4. c8 d4 b b2 r8 a8 a a f( e) f( d) e2 a,1 \bar ":..:" r4 e'4 f d g f f4. g8 c,2 r8 a'8 a8. b16 c4. b8 c( b) c( a) e'4 e r8 a,8 g a f4 g f4. e8 e2 r4 c'4 a a b8. a16 d8. a16 gis4 gis r4 c4 gis2 r4 a4 g a f4. e8 e4. e8 a4. g8 f4. e8 b4. a8 d4. c8 b2 r8 c8 d e f4 d e4. e8 a,1 \bar ":..:" ...

2015-10-14 16:30:20
Waar voerd de min myn' zin -- nen heen, Daar ik in noot, my vind - al -- _ leen, In dui -- zent vree -- zen, vol be -- zwaa -- _ _ _ _ _ _ _ _ ren, Daar ik vast kreet op kreet ver -- smoor in The -- _ tis _ baa -- ren,

2015-10-14 16:36:48
Waar voerd de min myn' zin -- nen heen, Daar ik in noot, my vind - _ al -- _ leen, In dui -- zent vree -- zen, vol be -- zwaa -- _ _ _ _ _ _ _ _ ren, Daar ik vast kreet op kreet ver -- smoor in The -- _ tis _ baa -- ren,

2015-11-09 12:16:09
Waar voerd de min myn' zin -- nen heen, Daar ik in noot, my vind _ al -- _ leen, In dui -- zent vree -- zen, vol be -- zwaa -- _ _ _ _ _ _ _ _ ren, Daar ik vast kreet op kreet ver -- smoor in The -- _ tis _ baa -- ren, Om dat myn Fil -- lis my ver -- acht, Ge -- neigt my, en myn' min _ te _ haa -- ten, En mee -- smuilt om myn' droe -- ve klacht, Zulks plaagt my "'t meest," van elk ver -- laa -- ten; O drift, o dwaas -- heit zon -- der maat, Die "'t al" wat u, "'t oor" leent ver -- raad. Die "'t al" wat u, "'t oor" leent ver -- raad.

2015-11-09 12:16:09
Waar voerd de min myn' zin -- nen heen, Daar ik in noot, my vind _ al -- _ leen, In dui -- zent vree -- zen, vol be -- zwaa -- _ _ _ _ _ _ _ _ ren, Daar ik vast kreet op kreet ver -- smoor in The -- _ tis _ baa -- ren, Om dat myn Fil -- lis my ver -- acht, Ge -- neigt my, en myn' min _ te _ haa -- ten, En mee -- smuilt om myn' droe -- ve klacht, Zulks plaagt my "'t meest," van elk ver -- laa -- ten; O drift, o dwaas -- heit zon -- der maat, Die "'t al" "Die 't" al wat u, "'t oor" leent ver -- raad. Die "'t al" "Die 't" al wat u, "'t oor" leent ver -- raad.
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd 1) G of A in bron. 2) Halve noot in bron.

2018-02-22 12:27:17
bass
r4 a4 a,4 e4. a8 f4 d e4. e8 a,4. a'8 a4. b8 c4 b a8( g) f( e) d2 r8 g8 f g e4 e a4. g8^"1)" e( g a g f g f e d4) d r4 a' b4. c8 d4 b b2 r8 a8 a a f( e) f( d) e2 a,1 \bar ":..:" r4 e'4 f d g f f4. g8 c,2 r8 a'8 a8. b16 c4. b8 c( b) c( a) e'4 e r8 a,8 g a f4 g f4. e8 e2 r4 c'4 a a b8. a16 d8. a16 gis4 gis r4 c4 gis2 r4 a4 g a f4. e8 e4. e8 a4. g8 f4. e8 d4. c8 b2 r8 c8 d e f4 d e4. e8 a,1 \bar ":..:" ...
SelmaNoordergraaf ellenvdg
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd 1) G of A in bron.