geschiedenis: Dat aertrijc met haer overvloedicheyt. / End al die daer in woonen


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-09 10:25:19
g'
admin
120

2016-03-09 12:25:21
g
dorian
r2 bes bes d c2. bes4 a2 bes g g d1 r2 a'2 bes bes c d d1.( c4 bes c1 bes) r2 bes2 bes d c2. bes4 a2 bes g g d1 r2 a'2 bes bes a a4 a g( a bes g c bes a g a g \ficta fis g a \ficta fis g1) \bar "|." ...
Dat aert -- rijc met haer o -- ver -- vloe -- di -- cheyt End al die daer in woo -- _ _ _ nen Hoort toe der God -- de -- li -- ker ma -- jes -- teyt Dat is seer goet te ver -- thoo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nen
2/2
admin ellenvdg
1