geschiedenis: Mijn siel ick hief tot u mijn Heer. / Ganslijck betrou ic di


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-09 10:26:44
g'
admin
120

2016-03-09 13:35:43
d
minor
r2 d' d d e2.( d4) e2 f2.( f4) f2 e1 r2 g1 f2 d1 c2( d) bes1 a r2 e'2 f2. e4 f2 d c c a1 r2 d2 c( d) e f1 e2 f1 r2 e2 f e f g a1 d, r2 e2 c c d e1 e2 f1 e2.( d4 c bes a1) g2 a2. bes4 c2 d1 \ficta cis2 d1 \bar "|." ...
Mijn siel ic hief _ tot u _ mijn Heer Gans -- lijck be -- trou _ ic di Be -- sca -- men laet mi nem -- mer -- meer Noch ooc _ be -- spot -- ten mi Al die u hier ver -- toe -- ven Gheen scan -- de sal haer be -- droe -- _ _ _ _ ven Die boo -- se be -- schaemt doch vry
2/2
admin ellenvdg
1

2016-03-09 13:35:43
r2 d' d d e2.( d4) e2 f2.( f4) f2 e1 r2 g1 f2 d1 c2( d) bes1 a r2 e'2 f2. e4 f2 d c c a1 r2 d2 c( d) e f1 e2 f1 r2 e2 f e f g a1 d, r2 e2 c c d e1 e2 f1 e2.( f1( e2. d4 c bes a1) g2 a2. bes4 c2 d1 \ficta cis2 d1 \bar "|." ...