geschiedenis: O aangenaame, ô aangenaame Morgenstond / 'k Zal u met Amarillis pryzen


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2021-09-22 11:14:00
c
major
4*1
treble
g'
a4 d8. cis16 d8. e16 f8. d16 e4 a, r8 r8 bes4. c8 a4 f g4. a8 a2 r8 e8 f4. e8 d8. cis16 d2 e8( d) cis4 cis r8 a d4. e8 d cis d4. e8 f4 e16( f g8) f4. e8 e2 r8 a8 d4. c8 bes8. c16 a4. e'8 f8( e) d( c) b4. c8 a4 a r8 a8 d4. e8 d8. cis16 d2 r8 e8 f4. g8 f8. e16 f2 r8 e8 e4. f8 d8. cis16 d4. e8 f4 e16 f g a e4. f8 d4 d \bar"|." ...
3/4
ellenvdg MarianneBakker

2021-09-22 11:17:47
O aan -- _ _ _ _ ge -- naa -- me ô aan -- ge -- naa -- me Mor -- gen -- stond "'k Zal" u met A -- ma -- ril -- lis _ pry -- zen Gy blaa -- _ _ _ st vi -- o -- len _ _ in den mond Wan -- neer wy uit het dons der blan -- _ ke _ Zwaa -- nen ry -- zen Het Nach -- te -- gaal -- tje fluit En zingt met zoet ge -- luit Nu wy met mor -- gen zang den He -- mel -- _ _ _ eer be -- wy -- zen

2021-09-22 11:22:02
a4 d8. cis16 d8. e16 f8. d16 e4 a, r8 r8 d8 bes4. c8 a4 f g4. a8 a2 r8 e8 e'8 f4. e8 d8. cis16 d2 e8( d) cis4 cis r8 a d4. e8 d cis d4. e8 f4 e16( f g8) f4. e8 e2 r8 a8 a,8 d4. c8 bes8. c16 a4. e'8 f8( e) d( c) b4. c8 a4 a r8 a8 d4. e8 d8. cis16 d2 r8 e8 f4. g8 f8. e16 f2 r8 e8 e4. f8 d8. cis16 d4. e8 f4 e16 f g a e4. f8 d4 d \bar"|." ...